Nederlandse les 10.000 km ver weg

Onze school

X

De Nederlandse School Saigon in Ho Chi Minh City, Vietnam, is een NTC-school en verzorgt Nederlandse Taal- en Cultuurlessen voor Nederlandstalige kinderen met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond. Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs dat de kinderen volgen op een van de internationale dagscholen in Ho Chi Minh City, waar meestal Engelstalig onderwijs wordt gegeven. De lessen vinden plaats na afloop van de dagschool van 15:15 tot 18:00 uur op International School Ho Chi Minh City (ISHCMC). Onze leerlingen wonen de Nederlandse lessen een keer per week bij; sommige leerlingen komen zelfs 2x per week. Het onderwijs wordt deels groepsgewijs, deels individueel gegeven en richt zich voor de meeste leerlingen op het aansluiten bij de kerndoelen van het Nederlands onderwijs. Wij gebruiken dan ook Nederlandse lesmethodes en vestigen veel aandacht aan de Nederlandse een Belgische cultuur.

Kinderen, met ten minste één Nederlandstalige ouder, die gemotiveerd zijn om de Nederlandse taal bij te houden of te leren, zijn (onder voorbehoud) welkom op onze school. Tijdens een intakegesprek maakt de leerkracht afspraken met de ouders om de lessen tot een succes te brengen. Dit is slechts mogelijk als er thuis ook hard aan de Nederlandse taal gewerkt wordt.

De school biedt een prettig en veilig leerklimaat met enthousiaste, in Nederland en Vlaanderen, opgeleide leerkrachten. We dragen er zorg voor dat kinderen een fijne tijd op school hebben en dat de prestaties van onze leerlingen op een voor hen zo hoog mogelijk niveau zijn. We houden er rekening mee dat de kinderen al een lange dag op school achter de rug hebben.  

De Nederlandse School Saigon is een stichting zonder winstoogmerk en is opgericht in 1998. De school had op dat moment 15 leerlingen. Inmiddels is het leerlingenaantal hard gegroeid tot om en bij de 80 kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. De school is officieel goedgekeurd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (www.stichtingnob.nl) en is aangesloten bij haar netwerk. Om de 4 jaar komt de Onderwijsinspectie, team Buitenland, op bezoek om de school in haar totaliteit objectief te beoordelen. In september 2016 heeft onze school een doorlichting gehad van de onderwijsinspecteur. Wij zijn erg tevreden met de beoordeling en de erkenning van ons hoogstaand kwalitatief onderwijsaanbod. Het rapport voor zowel het PO als het VO kunt u inlezen op de website www.onderwijsinspectie.nl.

Op deze website kunt u ook de schoolgids bekijken. Hierin vindt u alle belangrijke informatie over het onderwijs op de Nederlandse School Saigon.

Jaarkalender

X

Nieuwsbrief

X

Het onderwijsteam

X

Michèlle Tegelbeckers

Michèlle gaat haar vierde jaar in op de Nederlandse School Saigon. Eerder heeft ze leservaring opgedaan op een Nederlandse basisschool en een school in Suriname. Ze heeft kennis en inzicht in nieuwe onderwijsmethodieken zoals structureel coöperatief leren en adaptief onderwijs; dit zijn twee belangrijke elementen die bij de visie en de structuur van onze school aansluiten. De school, het team, de leerlingen, de ouders, de stad, het land Vietnam bevallen haar uitstekend. Met haar opgebouwde ervaring en kennis van de Nederlandse School Saigon, vond Michelle het tijd voor een nieuwe uitdaging. Michelle is sinds dit jaar de nieuwe schoolleider van de Nederlandse School Saigon. Michelle merkte snel op dat dit de juiste keuze was, want de openhartigheid en de warmte die deze school uitstraalt, werkt stimulerend & motiverend. Mede hierdoor is Michèlle 100% gemotiveerd om er weer een fantastisch schooljaar van te maken! 

Michelle: "Samen met de ouders, het bestuur en het onderwijsteam streeft deze school naar professionaliteit en identiteit. Wij hopen onze leerlingen en hun ouders een gevoel van thuiskomen aan te bieden op de Nederlandse School Saigon. Onze leerlingen ervaren een stukje Nederland en België in onze lessen: typische Nederlandse en Belgische thema's, feestdagen, tradities, geschiedenis, topografie en actualiteit komen tot leven in onze lessen. Het onderwijsteam, bestaande uit drie leerkrachten, staat garant voor onderwijskwaliteit op maat voor iedere leerling. Wij dragen individuele aandacht hoog in het vaandel. Daarom kiezen wij bewust voor kleine groepen."

Michelle nodigt u van harte uit om het reilen en zeilen van de Nederlandse School Saigon te ontdekken op deze website.

Veel leesplezier!


 Yvonne Vissers

Yvonne geeft voor het derde jaar op rij les in de onderbouw. Ze heeft een groot hart voor onderwijs en ze is gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen. Yvonne heeft op diverse NTC-scholen lesgegeven o.a. in Qatar, Curaçao en Brazilië, waarbij ze voornamelijk de onderbouw onder haar hoede heeft genomen. Het zal u dus niets verbazen dat Yvonne op onze school lesgeeft aan kinderen van 3 t/m 6 jaar. In haar lessen spelen veiligheid, samenhorigheid, leerplezier, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, sociaal-emotionele en taalontwikkeling een belangrijke rol. Naast haar passie voor onderwijs, reist Yvonne enorm graag, doet ze veel aan sport en verdiept ze zich regelmatig in een boek. 


                                                      Marcel Gulpers

Marcel Gulpers komt binnenkort ons team versterken. Hij heeft in het verleden gewerkt in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs en ook op  NTC en Internationale scholen in Azië, Centraal Amerika en recentelijk Afrika. Dit schooljaar zal hij les gaan geven aan de groepen 5 en 6 van de midden/bovenbouw alsook de VO groepen. Marcel heeft uitgebreide ervaring met zowel de PO als de VO leeftijdsgroep en is daarnaast als RT’er bekend met de begeleiding van leerlingen die soms wat aangepaste ondersteuning bij hun leerproces behoeven.

Hij kijkt er erg naar uit te gaan starten in een nieuwe omgeving en hoopt binnenkort met iedereen kennis te kunnen maken. 

 

Het bestuur van de Nederlandse School Saigon wordt gevormd door:

Josine Opstelten Voorzitter
Annelien Prins HR
Mikhail Mazur Penningmeester
Bart Lippens Algemeen bestuurslid

 

 

Aanmelden

X

Schoolgids

X

Weekrooster

X

Contact

X

28 Vo Truong Toan, Thao Dien, D2 , HCMC, Vietnam

ISHCMC - Primary Campus

info@nlsaigon.com

nlsaigon.com

Stuur een bericht
What's + ?

Facebook

X

Share this site