Nederlandse les 10.000 km ver weg

Onze school

X

De Nederlandse School Saigon in Ho Chi Minh City, Vietnam, is een NTC-school en verzorgt Nederlandse Taal- en Cultuurlessen voor Nederlandstalige kinderen met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond. Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs dat de kinderen volgen op een van de internationale dagscholen in Ho Chi Minh City, waar meestal Engelstalig onderwijs wordt gegeven. De lessen vinden plaats na afloop van de dagschool van 15:15 tot 18:00 uur. Onze leerlingen wonen onze lessen een keer per week bij. Het onderwijs wordt deels groepsgewijs, deels individueel gegeven en richt zich voor de meeste leerlingen op het aansluiten bij de kerndoelen van het Nederlands onderwijs. Wij gebruiken dan ook een Nederlandse lesmethode en we nemen dezelfde Cito-toetsen af als de Nederlandse basisscholen.

Kinderen met ten minste één Nederlandstalige ouder die gemotiveerd zijn om de Nederlandse taal bij te houden of te leren, zijn (onder voorbehoud) welkom op onze school. Tijdens een intakegesprek maakt de leerkracht afspraken met de ouders om de lessen tot een succes te brengen. Dit is slechts mogelijk als er thuis ook hard aan de Nederlandse taal gewerkt wordt.

De school biedt een prettig en veilig leerklimaat met enthousiaste, in Nederland en Vlaanderen opgeleide leerkrachten. We dragen er zorg voor dat kinderen een fijne tijd op school hebben en dat de prestaties van onze leerlingen op een voor hen zo hoog mogelijk niveau zijn. We houden er rekening mee dat de kinderen al een lange dag op school achter de rug hebben.  

De Nederlandse School Saigon is een stichting zonder winstoogmerk en is opgericht in 1998. De school had op dat moment 15 leerlingen. Inmiddels is het aantal gegroeid tot om en bij de 90 kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. De school is officieel goedgekeurd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (www.stichtingnob.nl) en is aangesloten bij haar netwerk. Om de 4 jaar komt de Onderwijsinspectie, team Buitenland, op bezoek om de school in haar totaliteit objectief te beoordelen. Recentelijk, in september 2016, heeft onze school een doorlichting gehad van de onderwijsinspecteur. Wij zijn erg tevreden met de beoordeling en het rapport. Het rapport voor zowel het PO als het VO kunt u inlezen op de website http://www.onderwijsinspectie.nl.

Op deze website kunt u ook de schoolgids bekijken. Hierin vindt u alle belangrijke informatie over het onderwijs op de Nederlandse School Saigon.

Info

X

Nieuwsbrief

X

Het team

X

Paul Warnants

Lesgeven op een NTC-school is mij niet vreemd. Sinds 2009 draai ik mee in de NTC-wereld. Na zeven wondermooie jaren les te hebben gegeven op de Nederlandse School in Taipei, zijn mijn vrouw en ik in augustus 2016 naar Saigon verhuisd. In mijn eerste schooljaar op de Nederlandse School Saigon, merkte ik vrij snel op dat het de juiste keuze was. De openhartigheid en de warmte die deze school uitstraalt, werkt stimulerend, motiverend en coöpererend naar ouders en leerlingen. Samen met het bestuur streeft deze school naar professionaliteit en identiteit. Wij trachten onze leerlingen en ouders een gevoel van thuiskomen aan te bieden op onze school. Ons eigentijdse lokaal, het Dutch House op EIS, biedt een warm bad aan Nederlandse taal en cultuur, waar onze leerlingen een stukje van Nederland en België ervaren. Het onderwijskundig team, bestaande uit drie leerkrachten, staat garant voor onderwijskwaliteit op maat van iedere leerling. Wij dragen individuele aandacht hoog in het vaandel. Daarom kiezen wij bewust voor kleine groepen. 

Het is voor mij een eer om vanaf dit schooljaar de Nederlandse School Saigon te leiden. Mijn bagage aan ervaring als schoolleider in Taiwan, ga ik met volle overtuiging inzetten om een succesverhaal te schrijven voor iedereen die met deze school begaan is. Ik nodig u van harte uit om het reilen en zeilen van onze school te ontdekken op deze website.

Veel leesplezier!


Merel Swanink

Mijn naam is Merel Swanink, ik ben 31 en ik woon en werk op dit moment nog in Amsterdam. Na mijn universitaire studie Media & Cultuur heb ik verschillende banen gehad op het gebied van media en communicatie. Omdat ik daarbij toch iets miste, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen op een kinderboerderij. Daar ontdekte ik hoe leuk, mooi en interessant het is om (samen met) kinderen dingen te leren over de wereld om ons heen. Ik besloot daarom om het roer om te gooien en om juf te worden. In de jaren daarna is mijn enthousiasme voor het onderwijs alleen maar groter geworden. Ik heb een fantastische tijd gehad als leerkracht van de leukste kleutergroep van Amsterdam en nu sta ik aan het begin van een geweldig avontuur. Ik voel me vereerd dat ik ook in Ho Chi Minhstad mag doen wat ik het liefste doe en mijn steentje bij kan dragen aan het taal- en cultuuronderwijs op de Nederlandse School Saigon. Ik heb er zin in!


Michèlle Tegelbeckers

Ik ben Michèlle Tegelbeckers, 26 jaar oud en woonachtig in het mooie Limburg. In deze provincie geef ik sinds 2 jaar met veel plezier les op een basisschool.

Als je mijn vrienden vraagt wie Michèlle is, dan zullen ze waarschijnlijk zeggen dat ik een gezellige meid ben die houdt van reizen. Ik heb immers al enkele landen in Midden-Amerika, Azië, Afrika en Europa bezocht. Elk land heeft iets unieks, dus ik zou graag nog wat meer van de wereld willen zien.

Als je aan mijn huidige collega’s vraagt mij te omschrijven, zullen ze waarschijnlijk aangeven dat ik houd van uitdagingen. Dit is één van de redenen geweest om tijdens mijn Pabo-studie stage te lopen in Suriname. Mede door dit avontuur lonkte het buitenland weer. En wat is nu een mooiere uitdaging dan te kunnen werken op de Nederlandse school Saigon?

Waar iedereen het over eens is, is dat ik een actief sporter ben. Ik duik, tennis en hardloop graag. In competitievorm spelen spreekt mij ook erg aan. Hopelijk kan ik me snel bij een leuk competitieteam aansluiten!

Op dit moment ben ik druk bezig om alles af te ronden in Nederland. Begin augustus zal ik naar Vietnam vliegen. Mijn partner zal later volgen. Hopelijk kunnen wij snel met elkaar kennismaken, ik kijk er in ieder geval naar uit!

 

Het bestuur van De Nederlandse School Saigon wordt gevormd door:

Jolijn Heine

Voorzitter

Inge-Jo Striet

Secretaris/Penningmeester

Mark Daggers

HR

Evelyne Kestelyn

Kwaliteit

Inge Admiraal

Algemeen bestuurslid

Maartje Loomans

Algemeen bestuurslid

 

Aanmelden

X

Aanmelden?

Alle kinderen met ten minste een nederlandstalige ouder zijn welkom op de school. Houd er echter rekening mee dat er thuis ook veel moet gebeuren. Het werkt alleen als er een goede samenwerking bestaat tussen de school en de thuissituatie. Dat het huiswerk gemaakt wordt en dat er thuis (geregeld) Nederlands gesproken wordt zijn voorwaarden. We leggen de gang van zaken nog een keer uit tijdens een intake-gesprek.

Download hier het aanmeldingsformulier.

Schoolgids

X

Contact

X

38 Le Van Mien

Stuur een bericht
What's + ?

Facebook

X

Share this site