Nederlandse les 10.000 km ver weg

Onze school

X

De Nederlandse School Saigon in Ho Chi Minh City, Vietnam, is een NTC-school en verzorgt Nederlandse Taal- en Cultuurlessen voor Nederlandstalige kinderen met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond. Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs dat de kinderen volgen op een van de internationale dagscholen in Ho Chi Minh City, waar meestal Engelstalig onderwijs wordt gegeven. De lessen vinden plaats na afloop van de dagschool van 15:15 tot 18:00 uur op de European International School Saigon (eishcmc.com). Onze leerlingen wonen onze lessen een keer per week bij. Het onderwijs wordt deels groepsgewijs, deels individueel gegeven en richt zich voor de meeste leerlingen op het aansluiten bij de kerndoelen van het Nederlands onderwijs. Wij gebruiken dan ook een Nederlandse lesmethode en we nemen dezelfde Cito-toetsen af als de Nederlandse basisscholen.

Kinderen met ten minste één Nederlandstalige ouder die gemotiveerd zijn om de Nederlandse taal bij te houden of te leren, zijn (onder voorbehoud) welkom op onze school. Tijdens een intakegesprek maakt de leerkracht afspraken met de ouders om de lessen tot een succes te brengen. Dit is slechts mogelijk als er thuis ook hard aan de Nederlandse taal gewerkt wordt.

De school biedt een prettig en veilig leerklimaat met enthousiaste, in Nederland en Vlaanderen opgeleide leerkrachten. We dragen er zorg voor dat kinderen een fijne tijd op school hebben en dat de prestaties van onze leerlingen op een voor hen zo hoog mogelijk niveau zijn. We houden er rekening mee dat de kinderen al een lange dag op school achter de rug hebben.  

De Nederlandse School Saigon is een stichting zonder winstoogmerk en is opgericht in 1998. De school had op dat moment 15 leerlingen. Inmiddels is het aantal gegroeid tot om en bij de 90 kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. De school is officieel goedgekeurd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (www.stichtingnob.nl) en is aangesloten bij haar netwerk. Om de 4 jaar komt de Onderwijsinspectie, team Buitenland, op bezoek om de school in haar totaliteit objectief te beoordelen. Recentelijk, in september 2016, heeft onze school een doorlichting gehad van de onderwijsinspecteur. Wij zijn erg tevreden met de beoordeling en het rapport. Het rapport voor zowel het PO als het VO kunt u inlezen op de website www.onderwijsinspectie.nl.

Op deze website kunt u ook de schoolgids bekijken. Hierin vindt u alle belangrijke informatie over het onderwijs op de Nederlandse School Saigon.

Info

X

Nieuwsbrief

X

Het team

X

Paul Warnants

Lesgeven op een NTC-school is mij niet vreemd. Sinds 2009 draai ik mee in de NTC-wereld. Na zeven wondermooie jaren les te hebben gegeven op de Nederlandse School in Taipei, ben ik samen met mijn vrouw in augustus 2016 naar Ho Chi Minhstad verhuisd. In mijn eerste schooljaar op de Nederlandse School Saigon, merkte ik vrij snel op dat het de juiste keuze was. De openhartigheid en de warmte die deze school uitstraalt, werkt stimulerend, motiverend en coöpererend naar ouders en kinderen. Samen met het bestuur streeft deze school naar professionaliteit en identiteit. Wij trachten onze leerlingen en ouders een gevoel van thuiskomen aan te bieden op de Nederlandse School Saigon. Ons eigentijdse lokaal, het Dutch House op EIS, biedt een warm bad aan Nederlandse taal en cultuur, waar onze leerlingen een stukje van Nederland en België ervaren. Het onderwijskundig team, bestaande uit drie leerkrachten, staat garant voor onderwijskwaliteit op maat van iedere leerling. Wij dragen individuele aandacht hoog in het vaandel. Daarom kiezen wij bewust voor kleine groepen. 

Het is voor mij een eer om de Nederlandse School Saigon te leiden. Mijn bagage aan ervaring als schoolleider in Taiwan, ga ik met volle overtuiging inzetten om een succesverhaal te schrijven voor iedereen die met deze school begaan is. Ik nodig u van harte uit om het reilen en zeilen van onze school te ontdekken op deze website.

Veel leesplezier!


Merel Swanink

Na een korte carrière in de media en communicatie, een weloverwogen switch naar het onderwijs en een fantastisch jaar voor een Amsterdamse kleuterklas, begon in augustus 2016 mijn avontuur in Vietnam. Sindsdien heb ik me op de Nederlandse School Saigon verder kunnen ontwikkelen als onderbouwleerkracht en -coördinator. Dit schooljaar geef ik les aan de peuters (groep Voorschool), de kleuters (groepen 1 en 2) en groep 3. Samen met deze kleine mensjes de wereld ontdekken en verkennen aan de hand van onze taal... ik vind het de mooiste baan die er is!


Michèlle Tegelbeckers

Na twee jaren les te hebben gegeven op een basisschool in het mooie zuiden van

Nederland, was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Tijdens mijn studententijd heb ik mogen

proeven van het lesgeven in het buitenland. Dit is me altijd bijgebleven. Dankzij deze

ervaring ben ik op zoek gegaan naar een baan in het buitenland. Deze baan heb ik

gevonden op de Nederlandse School Saigon, waar ik sinds het schooljaar 2017-18

lesgeef. Hier ben ik voornamelijk verantwoordelijk voor de middenbouwklassen. De school,

de kinderen, de stad en de mogelijkheden om landen in Azië te bezoeken, bevallen mij

uitstekend. Mede hierdoor zal ik ook volgend schooljaar werkzaam blijven op deze

fantastische school!

 

Het bestuur van de Nederlandse School Saigon wordt gevormd door:

Jolijn Heine

Voorzitter

Inge-Jo Striet

Maartje Loomans

Secretaris/Penningmeester

Bart Lippens

Mark Daggers

HR

 

 

 

 

Aanmelden

X

Aanmelden?

Alle kinderen met ten minste een nederlandstalige ouder zijn welkom op de school. Houd er echter rekening mee dat er thuis ook veel moet gebeuren. Het werkt alleen als er een goede samenwerking bestaat tussen de school en de thuissituatie. Dat het huiswerk gemaakt wordt en dat er thuis (geregeld) Nederlands gesproken wordt zijn voorwaarden. We leggen de gang van zaken nog een keer uit tijdens een intake-gesprek.

Download hier het aanmeldingsformulier.

Schoolgids

X

Contact

X

38 Le Van Mien, Thao Dien, D2 , HCMC

Stuur een bericht
What's + ?

Facebook

X

Share this site