Nederlandse les 10.000 km ver weg

Onze school

X

De Nederlandse School Saigon in Ho Chi Minh City, Vietnam, is een NTC-school (Nederlandse Taal en Cultuur) en verzorgt Nederlandse taal- en cultuurlessen voor Nederlandstalige kinderen met Nederlandse of Vlaamse achtergrond. Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs dat de kinderen volgen op een van de internationale dagscholen in Ho Chi Minh City, waar meestal Engelstalig onderwijs wordt gegeven. De lessen vinden plaats na afloop van de dagschool (voor de meeste klassen) van 15.15 tot 18:00 uur. Onze leerlingen wonen onze lessen een keer per week bij. Het onderwijs wordt deels groepsgewijs, deels individueel gegeven en richt zich voor de meeste leerlingen op het aansluiten bij de kerndoelen van het Nederlands onderwijs. Wij gebruiken dan ook een Nederlandse lesmethode en we nemen dezelfde Cito-toetsen af als de Nederlandse basisscholen.

Kinderen met ten minste één Nederlandstalige ouder die gemotiveerd zijn om de Nederlandse taal bij te houden of te leren zijn (onder voorbehoud) welkom op onze school. Tijdens een intakegesprek maakt de leerkracht afspraken met de ouders om de lessen tot een succes te brengen. Dit is slechts mogelijk als er thuis ook hard aan de Nederlandse taal gewerkt wordt.

De school biedt een prettig en veilig leerklimaat met enthousiaste, in Nederland/Vlaanderen opgeleide leerkrachten. We dragen er zorg voor dat kinderen een fijne tijd op school hebben en dat de prestaties van onze leerlingen op een voor hen zo hoog mogelijk niveau zijn. We houden er rekening mee dat de kinderen al een lange dag op school achter de rug hebben.  

De Nederlandse School Saigon is een stichting zonder winstoogmerk en is opgericht in 1998. De school had op dat moment 15 leerlingen. Inmiddels is het aantal gegroeid tot 95 kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar bij aanvang van het schooljaar 2016-2017, waarvan 9 kinderen de Belgische nationaliteit hebben. De school is officieel goedgekeurd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (www.stichtingnob.nl) en is aangesloten bij haar netwerk. Om de 4 jaar komt de Onderwijsinspectie  (http://www.onderwijsinspectie.nl), team Buitenland, op bezoek om de school in haar totaliteit te beoordelen. Wij zijn erg tevreden met deze erkenning en in september 2016 verwachten we een nieuw inspectiebezoek. 

Op deze website kunt u ook de schoolgids bekijken. Hierin vindt u alle belangrijke informatie over het onderwijs op de Nederlandse School Saigon.

Info

X

 

Hieronder ziet u het weekrooster van het schooljaar 2016-2017. De meeste lessen vinden in onze nieuwe lokalen op de European International School (EIS) plaats.

 Maandag

groep 8

groep VO 1

groep voorschool

15:15 - 18:00 uur 

15:15 - 18:00 uur

15:15 - 17:45 uur

Elmer

Paul

Merel

Dinsdag

groep 7

groep 6

groep 1/2

15:15 - 18:00 uur

15:15 - 18:00 uur

15:15 - 17:45 uur

Elmer

Paul

Merel

Woensdag

groep 3/4/5 - D7

groep 1/2/3 - D7

groep VO 2

15:30 - 18:00 uur

15:30 - 18:00 uur

15:45 - 18:15 uur

Elmer

Merel

Paul

 Donderdag

groep 5

groep 3/4

groep extra Nederlands

15:15 - 18:00 uur

15:15 - 18:00 uur

15:30 - 17:45 uur 

Elmer

Paul

Merel

 Vrijdag

 groep beginnend  Nederlands

 15:15 - 17:45 uur

Paul


Hier volgen belangrijke data tijdens het schooljaar 2016-2017:

maandag 1 mei

Vrije schooldag

zaterdag 6 mei

KinderKoningsdag

14u30 - 17u30 bij Saigon Outcast i.s.m. NLV

zaterdag 20 en

zondag 21 mei

Schoolreis groep 8 en brugklas naar Dobla en Vung Tau

woensdag 30 mei Algemene ouderavond in het Dutch House

Week van 5 juni

Uitreiken verslagen

Week van 12 juni

Oudergesprekken

maandag 19 juni

Afscheidsdag - laatste schooldag - alle kinderen welkom

Vanaf dinsdag 20 juni

Zomervakantie

Nieuwsbrief

X

Het team

X

Elmer Roze

Mijn naam is Elmer Roze en na 15 jaar lesgegeven te hebben in Amsterdam, kreeg ik de kans om in Vietnam aan de slag te gaan. Het is een stap waar ik vooralsnog erg gelukkig mee ben. Ik had wel al vele reizen in Zuidoost-Azië gemaakt, maar ik had nog nooit buiten Nederland gewoond. Ik ervaar het als een groot voorrecht om te mogen werken met de Nederlandse kinderen op deze school. Het werkt verfrissend om eens op een andere manier onderwijs aan te bieden, ook nog op een hele andere plek op de wereld. Mijn ambitie is niet alleen om de taalvaardigheid van de kinderen naar een hoger niveau te brengen, maar ook om mijn leerlingen iets te leren over hoe het leven er in Nederland aan toegaat. Tevens hecht ik groot belang aan het plezier van de kinderen. Pas als mijn leerlingen zich gelukkig voelen in de groep, lukt het om resultaten te boeken. Bovendien realiseer ik me dat de kinderen al een zware schooldag achter de rug hebben als ze bij mij in de klas komen.

Deze school bevalt mij uitstekend. Ik ben blij met de leermiddelen die we kunnen gebruiken, de lokalen die we tot onze beschikking hebben, mijn collega's Paul en Merel en met het bestuur dat zich inzet voor de school. De kinderen en hun ouders geven op positieve wijze karakter aan de school. 


 

Paul Warnants

Hallo allemaal, 

Na zeven wondermooie jaren in Taiwan, kijken mijn vrouw Giselle en ik met volle teugen uit naar onze nieuwe uitdaging: Ho Chi Minh City! In Taipei heb ik als directeur-leerkracht van NTC-school De Oranje Dumpling gefungeerd. In al die jaren heb ik mij als leerkracht kunnen toeleggen op leerlingen van 3 t/m 16 jaar. De ruime ervaring die ik heb opgedaan in al die groepen, heeft mij als docent sterker en doordachter gemaakt. Die professionele bagage neem ik zeker mee naar Saigon! Aangezien ik de enige leraar op De Oranje Dumpling was, kijk ik enorm uit naar het werken in teamverband op de Nederlandse School Saigon. Samen met Elmer, Merel, het bestuur en de ouders gaan wij er met alle leerlingen ongetwijfeld een TOPjaar van maken!

Naast lesgeven houd ik mij graag bezig met avontuurlijk en cultureel reizen, weekendtrips, wandeltochten, fietsen, zwemmen, tennis en voetbal. Ik heb reeds vernomen dat er in Thao Dien de jaarlijkse voetbalwedstrijd Nederland-België plaatsvindt. Bij deze meld ik mij graag aan om de Belgische ploeg te versterken, Go Red Devils! 

Ik kan niet wachten jullie allemaal persoonlijk te ontmoeten! Tot binnenkort!Merel Swanink

Mijn naam is Merel Swanink, ik ben 31 en ik woon en werk op dit moment nog in Amsterdam. Na mijn universitaire studie Media & Cultuur heb ik verschillende banen gehad op het gebied van media en communicatie. Omdat ik daarbij toch iets miste, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen op een kinderboerderij. Daar ontdekte ik hoe leuk, mooi en interessant het is om (samen met) kinderen dingen te leren over de wereld om ons heen. Ik besloot daarom om het roer om te gooien en om juf te worden. In de jaren daarna is mijn enthousiasme voor het onderwijs alleen maar groter geworden. Ik heb een fantastische tijd gehad als leerkracht van de leukste kleutergroep van Amsterdam en nu sta ik aan het begin van een geweldig avontuur. Ik voel me vereerd dat ik ook in Ho Chi Minhstad mag doen wat ik het liefste doe en mijn steentje bij kan dragen aan het taal- en cultuuronderwijs op de Nederlandse School Saigon. Ik heb er zin in!

 

Het bestuur van De Nederlandse School Saigon wordt gevormd door:

Jolijn Heine

Voorzitter

Inge-Jo Striet

Secretaris/Penningmeester

Mark Daggers

HR

Evelyne Kestelyn

Kwaliteit

Inge Admiraal Algemeen bestuurslid

 

Aanmelden

X

Aanmelden?

Alle kinderen met ten minste een nederlandstalige ouder zijn welkom op de school. Houd er echter rekening mee dat er thuis ook veel moet gebeuren. Het werkt alleen als er een goede samenwerking bestaat tussen de school en de thuissituatie. Dat het huiswerk gemaakt wordt en dat er thuis (geregeld) Nederlands gesproken wordt zijn voorwaarden. We leggen de gang van zaken nog een keer uit tijdens een intake-gesprek.

Download hier het aanmeldingsformulier.

Schoolgids

X

Contact

X

38 Le Van Mien

Stuur een bericht
What's + ?

Facebook

X

Share this site