Thuis in de wereld met je moedertaal

Onze school

X

De Nederlandse School Saigon in Ho Chi Minh City, Vietnam, is een NTC-school en verzorgt Nederlandse Taal- en Cultuurlessen voor Nederlandstalige kinderen met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond. Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs dat de kinderen volgen op een van de internationale dagscholen in Ho Chi Minh City, waar meestal Engelstalig onderwijs wordt gegeven. De lessen vinden plaats na afloop van de dagschool van 15:15 tot 18:00 uur op International School Ho Chi Minh City (ISHCMC). Onze leerlingen wonen de Nederlandse lessen een keer per week bij; sommige leerlingen komen zelfs 2x per week. Het onderwijs wordt deels groepsgewijs, deels individueel gegeven en richt zich voor de meeste leerlingen op het aansluiten bij de kerndoelen van het Nederlands onderwijs. Wij gebruiken dan ook Nederlandse lesmethodes en vestigen veel aandacht aan de Nederlandse een Belgische cultuur.

Kinderen, met ten minste één Nederlandstalige ouder, die gemotiveerd zijn om de Nederlandse taal bij te houden of te leren, zijn (onder voorbehoud) welkom op onze school. Tijdens een intakegesprek maakt de leerkracht afspraken met de ouders om de lessen tot een succes te brengen. Dit is slechts mogelijk als er thuis ook hard aan de Nederlandse taal gewerkt wordt.

Sinds schooljaar '21-22 is het ook mogelijk voor ISHCMC leerlingen geïntegreerd MYP Dutch en DP Dutch te volgen. 

De school biedt een prettig en veilig leerklimaat met enthousiaste, in Nederland en Vlaanderen, opgeleide leerkrachten. We dragen er zorg voor dat kinderen een fijne tijd op school hebben en dat de prestaties van onze leerlingen op een voor hen zo hoog mogelijk niveau zijn. We houden er rekening mee dat de kinderen al een lange dag op school achter de rug hebben.  

De Nederlandse School Saigon is een stichting zonder winstoogmerk en is opgericht in 1998. De school had op dat moment 15 leerlingen. Inmiddels is het leerlingenaantal hard gegroeid tot om en bij de 80 kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. De school is officieel goedgekeurd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (www.stichtingnob.nl) en is aangesloten bij haar netwerk. Om de 4 jaar komt de Onderwijsinspectie, team Buitenland, op bezoek om de school in haar totaliteit objectief te beoordelen. In november 2021 heeft onze school een doorlichting gehad van de onderwijsinspecteur. Wij zijn erg tevreden met de beoordeling en de erkenning van ons hoogstaand kwalitatief onderwijsaanbod. Het rapport voor zowel het PO als het VO kunt u inlezen op de website www.onderwijsinspectie.nl.

Op deze website kunt u ook de schoolgids bekijken. Hierin vindt u alle belangrijke informatie over het onderwijs op de Nederlandse School Saigon.

Jaarkalender

X

Het onderwijsteam

X

Michèlle Tegelbeckers

Michèlle gaat haar zevende jaar in op de Nederlandse School Saigon. Eerder heeft ze leservaring opgedaan op Nederlandse basisscholen en een school in Suriname. Ze heeft kennis en inzicht in nieuwe onderwijsmethodieken zoals structureel coöperatief leren en adaptief onderwijs; dit zijn twee belangrijke elementen die bij de visie en de structuur van onze school aansluiten. De school, het team, de leerlingen, de ouders, de stad, het land Vietnam bevallen haar uitstekend. Michelle is sinds 2020 schoolleider van de Nederlandse School Saigon. Dit bevalt haar goed, want de openhartigheid en de warmte die deze school uitstraalt, werkt stimulerend & motiverend. Mede hierdoor is Michèlle 100% gemotiveerd om er weer een fantastisch schooljaar van te maken! 

Michelle: "Samen met de ouders, het bestuur en het onderwijsteam streeft deze school naar professionaliteit en identiteit. Wij hopen onze leerlingen en hun ouders een gevoel van thuiskomen aan te bieden op de Nederlandse School Saigon. Onze leerlingen ervaren een stukje Nederland en België in onze lessen: typische Nederlandse en Belgische thema's, feestdagen, tradities, geschiedenis, topografie en actualiteit komen tot leven in onze lessen. Het onderwijsteam, bestaande uit drie leerkrachten, staat garant voor onderwijskwaliteit op maat voor iedere leerling. Wij dragen individuele aandacht hoog in het vaandel. Daarom kiezen wij bewust voor kleine groepen."

Michelle nodigt u van harte uit om het reilen en zeilen van de Nederlandse School Saigon te ontdekken op deze website.

Veel leesplezier!


                                                      Marcel Gulpers

Het schooljaar 2023-2024 is Marcel's vierde jaar op de Nederlandse School Saigon. Hij heeft ervaring in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs. Het grootste deel van zijn carrière was hij als (groeps)leerkracht, RT'er en muziekdocent verbonden aan NTC en Internationale scholen in Azië, Centraal Amerika en Afrika. Marcel heeft uitgebreide ervaring met zowel de PO als de VO leeftijdsgroep. Door zijn opleiding als RT’er is hij goed bekend met de begeleiding van leerlingen die aangepaste ondersteuning bij hun leerproces behoeven. Marcel geeft dit schooljaar les aan de VO groep op de dinsdagmiddag en de NT2 bovenbouw groep op de donderdagmiddag. Daarnaast verzorgt hij de Nederlandse lessen op de ISHCMC voor de MYP en DP leerlingen. 
 
                                                      Fleur Kunen
 

Fleur begint dit schooljaar als nieuwe leerkracht op de Nederlandse School Saigon. Speciaal voor deze baan is ze vanuit Venray naar Saigon verhuisd. Fleur heeft al ooit in Tanzania stage gelopen in het onderwijs, dus in het buitenland wonen is niet volledig nieuw voor haar. Ze heeft inmiddels drie jaar onderwijservaring. Ze heeft gewerkt in groep 1-2, groep 6 en in een NT2-groep. Fleur houdt ervan om kinderen op een bewegende, coöperatieve en spelende manier te laten leren. Ook houdt ze van het aanleren van taal middels liedjes, wellicht begeleidt ze de liedjes wel op haar ukelele! Fleur geeft dit schooljaar les aan de voorschoolse groep, groep 1-2 en de NT2-groep. 

 

Het bestuur van de Nederlandse School wordt gevormd door:

Dzeneta Mulabegovic Voorzitter
Marie Kempeneers HR
Dinand Burgers Penningmeester
Maaike Rodenboog Algemeen bestuurslid

 

Het bestuur van de Nederlandse School Saigon wordt gevormd door

Aanmelden

X

Schoolgids

X

Weekrooster

X

Contact

X

28 Vo Truong Toan, Thao Dien, D2 , HCMC, Vietnam

ISHCMC - Primary Campus

+84909624582

info@nlsaigon.com

nlsaigon.com

Stuur een bericht
What's + ?

Facebook

X

Share this site